ร้านหรอยหาดใหญ่

แกงส้ม - น้ำแกงส้มกึ่งสำเร็จรูป

^