แกงส้ม - น้ำแกงส้มกึ่งสำเร็จรูป

น้ำแกงส้มกึ่งสำเร็จรูปแบบขวด

น้ำแกงส้มกึ่งสำเร็จรูปแบบขวด
น้ำแกงส้มกึ่งสำเร็จรูปแบบขวดตราลุงหรอย
ราคา 12 ขวด 870 บาท
สนใจติดต่อได้ที่ ร้านหรอยหาดใหญ่
1770 หมู่ที่ 3 ต.ควนลัง เทศบาลเมืองควนลัง ถนนสนามบินหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่
โทร: 0899763500

Price : 870.00 บาท

Net Price : 870.00 บาท

^