แกงส้ม - น้ำแกงส้มกึ่งสำเร็จรูป

แกงไตปลาสำเร็จรูปแบบซอง

แกงไตปลาสำเร็จรูปแบบซอง
แกงไตปลาสำเร็จรูปแบบซองตราลุงหรอย
ราคา 12 ซอง 870 บาท
สนใจติดต่อได้ที่ ร้านหรอยหาดใหญ่
1770 หมู่ที่ 3 ต.ควนลัง เทศบาลเมืองควนลัง ถนนสนามบินหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่
โทร: 0899763500


Price : 870.00 บาท

Net Price : 870.00 บาท

^